மாநிலங்கள்-நாடுகள் | அறுசுவை
multinational recipes
நம்நாட்டு உணவு மட்டுமன்றி, பன்னாட்டு உணவுகளும் இங்கே செய்முறை விளக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. புலம் பெயர்ந்து வாழும் நம் நாட்டு மக்கள், வெளிநாட்டு சமையல் முறைகளைக் கற்றறிந்து, அதனை இங்கே பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்கள். புதுவகையான உணவுகளை முயற்சித்துப் பார்க்க விரும்புகின்றவர்களுக்கு இங்கே ஏராளமான குறிப்புகள் கிடைக்கும்.
அபிராஜசேகர்
(7)
அபிராஜசேகர்
(7)
Vaany
(6)
Vaany
(4)
Revathi.s
(12)
அபிராஜசேகர்
(8)
Revathi.s
(5)
அபிராஜசேகர்
(4)
அபிராஜசேகர்
(8)
அபிராஜசேகர்
(5)
அபிராஜசேகர்
(20)
Nikila
(2)
nithyaramesh
(7)
Nikila
(4)
அபிராஜசேகர்
(16)