கைவினை | arusuvai
Craft works list
கைவினைப் பொருட்கள் மூலம் பலர் தங்களது கற்பனைத் திறனை, கலை நயத்தை, எண்ணங்களை வெளிபடுத்துகின்றனர். அறுசுவை நேயர்களில் இத்திறன் கொண்டவர்களின் படைப்புகள் இங்கே வெளியிடப்படுகின்றன. அலங்காரப் பொருட்கள், பெயிண்டிங், தையல், பொம்மைகள் செய்தல் என அனைத்துவித கைவினைகளும், தெளிவானப் படங்களுடன் விவரிக்கப்படுகின்றது. இந்தப் பகுதி, கைவினைப் பொருட்கள் செய்ய கற்றுக்கொள்ள விரும்புவோர்க்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும், பலரது திறனை உலகறியச் செய்யும் ஒரு மேடையாகவும் இருக்கும்.
Angelb
craft image
(2)
தையற்கலை
seba
craft image
(8)
காகித வேலை
imma
craft image
(12)
senbagababu
craft image
(5)
காகித வேலை
imma
craft image
(16)
தையற்கலை
imma
craft image
(11)
arusuvai_team
craft image
(3)
arusuvai_team
craft image
(8)
தையற்கலை
Renuka Rajasekaran
craft image
(14)
Priya Jayaram
craft image
(6)
மெகந்தி
arusuvai_team
craft image
(3)
nithyaramesh
craft image
(4)
காகித வேலை
arusuvai_team
craft image
(3)
senbagababu
craft image
(10)
arusuvai_team
craft image
(7)