விளக்கப்பட குறிப்புகள் | arusuvai
illustrated recipes
ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு சமம் என்பார்கள். தெளிவான குறிப்புகளுடன் படங்களும் சேரும் போது, படிப்பவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளுதல் இன்னும் எளிமையாகின்றது. சமையலில் அனுபவம் வாய்ந்த இல்லத்தரசிகள் பலர், இங்கே அறுசுவை நேயர்களுக்காக பல உணவுகளைத் தயாரித்து காண்பிக்கின்றனர். செய்முறையின் ஒவ்வொரு கட்டமும் படமாக்கப்பட்டு, அவற்றிற்கான விளக்கங்களுடன் தினம் ஒரு புதுக் குறிப்பு அறுசுவையில் வெளியாகின்றது. இதுவரை வெளியான குறிப்புகள் அனைத்தும் இங்கே தொகுத்துக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சமையலில் அனுபவம் இல்லாதவர்கள்கூட மிக எளிமையாய் சமைக்கும் வண்ணம் இந்த குறிப்புகள் இருக்கும். நபர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றார்போல் தேவையானப் பொருட்களின் அளவை கூட்டவோ, குறைக்கவோ விரும்பினால், ஒரே விகிதத்தில் அனைத்துப் பொருட்களின் அளவிலும் மாற்றம் செய்யவும்.
bivi
(1)
கேக்
appufar
(8)
கேக்
Vani Selwyn
(1)
வறுவல்
sumathi_thiru
(3)
சிற்றுண்டி
arusuvai_team
(2)
சிற்றுண்டி
Vani Selwyn
(5)
கூட்டு
fairoja_jamal
(4)
இனிப்பு
Vanitha Vilvaar...
(9)
சிற்றுண்டி
mangamma
(3)
குழம்பு
Vani Selwyn
(6)
வறுவல்
arusuvai_team
(2)
பொடி
Vanitha Vilvaar...
(8)
பானம்
musi
(7)
காரம்
Vani Selwyn
(15)
இனிப்பு
Vanitha Vilvaar...
(15)
வடை போண்டா