பல் கூச்சம்

பல் கூச்சம் அதிகமாக இருக்கிரது. அதை போக்க வீட்டு வைத்தியம் இருந்தால் செல்லுங்கள் தோழிகளோ.......

மேலும் சில பதிவுகள்