அடியேன் சந்தேகத்தை தீர்க்கும் தருமி யார்?

அடியேன் சந்தேகத்தை தீர்க்கும் தருமி யார்?
ஓட்ஸ் தினமும் சாப்பிட்டால் நல்ல கொழுப்பும் குறைந்துவிடுமா?சந்தேகத்தை தீர்த்துவையுங்கள்.
சுசித்ரா

ஓட்ஸ் சாப்பிட்டால் கெட்ட கொழுப்பு மட்டுமே கரையும். நல்ல கொழுப்பு கரையாது. இது நான் கேள்விப்பட்டது.

Hai saigeetha
Thankyou, sorry for late reply.

food

மேலும் சில பதிவுகள்