தலை முடி வளர

hi to all...

i am new to this site ...

please help me.............

வெந்தயத்தை இரவு ஊர வைத்து மறுநாள் அதை அரைத்து தலைக்கு தேய்த்து குலிக்கிரென்.,
உள்ள்து..,அடர்தியக வலர என்ன செய்ய வேன்டும்...

மேலும் சில பதிவுகள்