புளி கத்திரிக்காய்

பிரியானிக்கு சைட் டிஷ் புளி கத்திரிக்காய் ஹோட்டல்-ல வைப்பார்கலே?அதை எப்படி செய்வதென்று கூறுங்கள்

புளிகத்தரிக்காய்
http://www.arusuvai.com/tamil/node/10827

மேலும் சில பதிவுகள்