அறுசுவைக்கு குறிப்பு

அறுசுவைக்கு குறிப்பு அனுப்ப எந்த e-mail id ku அனுப்ப வேண்டும்.
தொடர்புக்கு என்ற link இல் photo s இணைக்க முடியவில்லை.

எனக்கும் அதுதான் நீண்டநாள் கேள்வி யாராவது சொல்லுங்கள்.

இந்த mail id க்கு அனுப்புங்கள் arusuvaiadmin@gmail.com

sohara rizwana
SMILING IS A GUD MEDICINE 2 ALL

நன்றி ரிஸ்வானா

நன்றி sohara

மேலும் சில பதிவுகள்