அனாதை பெண்ணை திருமணம்

என்னுடைய நண்பருக்கு ஒரு அனாதை பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வது லட்சியம்... ஆனால் எப்படி யாரை தொடர்பு கொள்வது என்று தெரியவில்லை.. யாராவது உதவி செய்யுங்களேன்... ஆசிரமம் மூலமாக செல்வது நல்லதா,,, அப்படி என்றால் எப்படி அனுகுவது.. ஹெல்ப் ப்ளீஸ்

அனாதை இல்லத்தில் இருந்து தாள் செல்லுங்கள் எனது மனைவி இரந்து விட்டார் எனது குழந்தை கலை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் மருமணம்
செய்ய வேண்டும் தயவு செய்து உங்கள் தெரிந்தால் செல்லுங்கள் 9047481415

திருமணம்

எனக்கு அனாத பெண்னை திருமணம் செய்ய மனதார விரும்புகிறேன் அதை எப்படி தகவல் அறிவது தெரியலை உங்களுக்கு தெரிந்தால் கண்டிப்ப 9585578661கால் பன்னுங்க

எனக்கு அனாத பெண்னை திருமணம் செய்ய மனதார விரும்புகிறேன் அதை எப்படி தகவல் அறிவது தெரியலை உங்களுக்கு தெரிந்தால் கண்டிப்ப 9585578661கால் பன்னுங்க

I am Rajkumar from Namakkal own business ஆதரவற்ற பெண்ணை திருமணம் செய்ய விருப்பம். Mobile:9791263692

மேலும் சில பதிவுகள்