dry fruit avacado how to give?

i have one year baby. in my home only dry fruit avacado available.pls give some suggestion to make recipe for her?

http://www.arusuvai.com/tamil/node/4337

இந்த லின்க் போய் பாருங்க, அப்புறம் கீழே எழுத்துதவி பயன்படுத்தி தமிழில் பதிவு போடுங்க, அப்பதான் எல்லாருக்கும் புரியும்.

அன்புடன்
பவித்ரா

ஆவகாடோ வற்றல் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. ஏதாவது தெரியவந்தால் சொல்கிறேன். வெந்நீரில் ஊற வைத்துத் தேன் / பாலோடு குழைத்துக் கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன்.

மேலும் சில பதிவுகள்