வளைகாப்பு அலங்காரம்

தோழிகளே நான் இப்பொழுது 6 மாதம் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன்.எனக்கு அடுத்த மாதம் வளைகாப்பு.எனக்கு நானே தலை அலங்காரம் செய்து கொள்ள முடியுமா தோழிகளே????

மேலும் சில பதிவுகள்