முகம் பற்றி

என்னுடைய முகத்தில் பரு இல்லை. முகம் முழுவதும் வேர்க்குரு மாதிரி இருக்கிறது. தயவுசெய்து யாராவது டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ்.

மேலும் சில பதிவுகள்