தூதுவளை ரசம்

தூதுவளை ரசம் வைப்பது எப்படி என்று தோழிகள் கூறவும்.

பாலாஸ்ரீ இந்த லிங்க்ல தூதுவளை ரசம் குறிப்பு இருக்கு பாருங்க.

http://www.arusuvai.com/tamil/node/889 - தூதுவளை ரசம் - 1
http://arusuvai.com/tamil/node/869 - தூதுவளை ரசம் -2

i wii see thanks for ur infn

covert all, lose all

balasri

மேலும் சில பதிவுகள்