கழுத்து வலி உதவுங்க

எனக்கு 6மாதமாக கழுத்து, சோல்டர்,இடது பக்கம் வலிக்கிறது,,தைலம் ட்தேய்தும் சரிஆகல...கம்பியூட்டரில் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்தாலே வந்து விடுகிறது..எப்படி சரி செய்வது?நேராக்த்தான் உட்கார்ரேன்...இந்த ஊரில் நிறய பேர் இப்படி சொல்கிறைகள் என்ன பயிற்சி செய்வது?

unkal karuthai sollunkal.

மேலும் சில பதிவுகள்