ஐயா என் உடல் மெலிந்து கொண்டே போகிறது என்ன செய்வது?

என் உடல் மெலிந்து கொண்டே போகிறது

neenga detail la ethumay sola vilai, epadi idea kudukaradhu

உடல் மெலிந்து கொண்டே போகிறது என்றால் இதற்கு முன் என்ன எடை இருந்தீர்கள் முழு விபரம் இல்லை

உண்மை அன்பு சாவது இல்லை

epadi erukanga......ena panarenga

நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்ன செய்றீங்க

உண்மை அன்பு சாவது இல்லை

na house wife pa. nan nalam ,n eeenga

நான் பெங்கலூர் திருமண்ம் முடிந்து 5 வருடம் ஆகிறது

உண்மை அன்பு சாவது இல்லை

எங்க இருக்கிஙக திருமணம் முடிந்து எத்தனை வருடம் ஆகுது குழந்தை எத்தனை என்ன பன்னுகிறார்கள் உங்கலை பற்றி சொல்லுஙக

உண்மை அன்பு சாவது இல்லை

2 yers achu pa. baby ila . last month ta consive agi abortion agiduchu pa

மேலும் சில பதிவுகள்