உணவு சாப்பிடுவதி பிரச்சனை

என் 8 மாத குழந்தை சாப்பிட மறுக்கிறாள். தயிர் சாதம் மட்டும் சாப்பிடுகிறாள் மற்ற உணவு சபிடமற்றல் என்ன செய்யலாம் கூறுங்கள் plzzz

மேலும் சில பதிவுகள்