பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர்

பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் என்ன வித்தியாசம்?

---

மனம் திறந்து பேசு
ஆனால்,
மனதில் பட்டதெல்லாம் பேசாதே
சிலர் புரிந்து கொள்வார்கள்
சிலர் பிரிந்து செல்வாகள்...
அன்புடன்,
*** Fero ***

மேலும் சில பதிவுகள்