பேஷன் நகைகள்......

வணக்கம் தோழிகளே......
நான் பேஷன் நகைகள் செய்து குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்கிறேன்....தேவைப்படும் தோழிகள் என்னைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்...

Hello hildajeba

Now i m living in Bangkok. my native is madurai. After June 2013 planning to start business for beauty parlor and and fashion jeweler for Marriage function how can i contact you mam. send details and and idea to my email kjhemalathaa@gmail.com

Hemalatha Karthikeyan

பேஷன் நகைகள்னா என்ன மாதிரி குந்தன்வொர்கா கவரிங் நகைகளா என்னமாதிரி விவரமாசொல்லுங்க

Please provide full details specification of the jewels with its photo (If available).

மேலும் சில பதிவுகள்