birthday party

என் குழந்தைக்கு birthday party வைக்கலாமென்று இருக்கிறோம்.( evening ). party க்கு என்னென்ன menu (சைவ உணவு) செய்தால் நன்றாக இருக்குமென்று சொல்லுங்களேன்.உங்களுடைய குழந்தை birthday partyஅனுபவத்தை பற்றியும் சொல்லுங்கள்.எனக்கு உதவியாகவும், easy ஆகவும். thank you.

மேலும் சில பதிவுகள்