ரெசிபிஅச்சிடுவது எப்படி

தர்போது அச்சிடுவதைர்கான பக்கத்தை கானோம்

ஒவ்வொரு குறிப்பின் கீழ் இருக்கும் share/save ஆப்சன் மீது மவுஸை நகர்த்தினால், அதில் உங்களுக்கு Printer friendly page என்ற ஆப்சன் இருக்கும். அதை கிளிக் செய்து பக்கத்தை பிரிண்ட் செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும் சில பதிவுகள்