பன்னிர் பட்டர் மசாலா செய்வது எப்படி?

பன்னிர் பட்டர் மசாலா செய்வது எப்படி?

Ing:
Paneer-200gms
Peas-250gms
onion-1cup chopped
Tomato-1cup pureed
Cashew-10-15
ginger-1/2"
garlic-5
Coriander powder-11/2t.sp
kashmire chilli powder-1/2t.sp(gives rich color)
Everest garam masala powder-1/4t.sp
curd-1/2cup
fresh cream-1/4cup
butter,saltand coriander leaves.
In little oil fry 1/2 cup of onion and cashew till pink and grind to paste.Grind ginger and garlic together and keep aside.
Deep fry the paneer pieces and keep aside.
In a pan take 1 tbl spoon of butter and fry the remaining onion then add the ginger garlic paste,saute for a while add the onion paste. Saute till oil separates then add the masala powders. Now add tomato puree fry nicely till oil floats.Add 1/2 cup of fresh curd(not sour)leave for a while then add peas and little water.
Cook for 10 mints.Add friedpaneer cook for a while then add fresh cream.Garnish with chopped corriander leaves and kasuri methi(optional)
Variation:
You can add the paneer without frying also.
You can omit the peas and do only with paneer.
Kasuri methi is dried methi leaves,it gives nice aroma.

for better understanding tell me in tamil.

ஹாய் காயத்ரி,
இதோ உங்களுக்காக பனீர் பட்டர் மசாலா சமையல் அதுவும் தமிழ் இல்.......

இந்த லிங்க் copy and paste in ur address bar....

http://www.arusuvai.com/tamil/node/2828

அன்புடன்
ஸ்ரீ

good recipie.paneeril seyya koodiya veru unavugalai patri koora mudiyuma?

நீங்க கூட்டாஞ்சோரு பகுதியை க்ளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வலது பக்கத்தில் எல்லா வித உணவு பிரிவுகளும் இருக்கும்.பருப்பு தானியங்களில் பனீர் என்று இருப்பதை க்ளிக் செய்தால் பனீரில் செய்ய கூடிய எல்லா வித உணவு வகைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.

அன்புடன் கதீஜா.

I saw Panner Butter Masala.Its very useful to me not only for me but also everybody.Today night i am going to do.Tomorrow i will reply what is the feedback.Thanks

மேலும் சில பதிவுகள்