குழந்தையுன் உணர்வுகள்

friends am in 18th week pregnancy... pls help me how i ll feel my baby's movement........?

5 to 6 month kulla unga baby movement theriyum 20 week to 22 weeks kulla

18th week pregnancy la baby oda heart beat dhan nalla therium. 22nd week adhavadhu 6 months la nalla unara mudium. Sila perukku 25 weeks la dhan fetal movements therium. Scan la pakkum bodhu fetal movements 18th week la nalla therium

மேலும் சில பதிவுகள்