தயிர்

தயிர் அதிகம் புளிக்காமல் இருக்க, கெட்ட வாசனை வராமல் இருக்க தயிரில் சிறிது தேங்காய் துண்டை போட்டுவைத்தால் புளிக்காது வாடையும் வராது.

மேலும் சில பதிவுகள்