தேமல்

என்னுடைய தோழிக்கு உடம்பில் கருப்பு கருப்பாக தேமல் மாதிரி இருக்கிறது அதை போக்க என்ன செய்வது கூறுங்கள்

மேலும் சில பதிவுகள்