நன்றி

எனக்கு அறிவுரை கூறியதற்கு மிகவும் நன்றி தோழி.
நீங்கள் கூறியது மிகவும் ஆறுதலாக‌ உள்ளது.

மேலும் சில பதிவுகள்