பெயர்கள் - 33557 | அறுசுவை மன்றம்
forum image
பெயர்கள்

ண,டி,ஷ,ஷா. எனும் எழுத்தில் ஆண் பிள்ளையின் பெயர்கள் சொல்லுங்கள்


ஷாக்சித், ஷர்வேஸ்

ஷாக்சித், ஷர்வேஸ், ஷாருக், ஷரூன், ஷஷ்டிக்.

தவறி விழுந்த விதையே முளைக்கும்
போது
தடுமாறி விழுந்த உன் வாழ்க்கை
மட்டும் சிறக்காதா?
தன்னம்பிக்கையை எப்பொழுதும்
இழந்துவிடாதே....!

அன்புடன் அனிதா விஜய்

ஜீன்

//ண// முதல் எழுத்தாக வராதே! ந-வா!!

‍- இமா க்றிஸ்

பெயர்கள்

தா,தீ என்னும் எழுத்தில் ஆண் குழந்தை பெயர் சொல்லுங்கள் தோழிகளே