சி பிரிவு புண் வடு

என்க்கு சி பிரிவு மற்றும் fp 15 மார்ச் செய்யப்பட்டது. 1 வாரம் கழித்து நான் குழந்தை துணியை சுத்தம் மற்றும் Cooking அரபித்தேன். யாரும் உதவி இல்லை. நேற்று .புண் வந்து உள்ளது. எனக்கு பயமாக இருக்கு.

Udane docter ta ponga pa. Inum Mudincha 1 or 2 weeks ku velaiku aal vaika mudiyuma nu paarunga pa.

மேலும் சில பதிவுகள்