காலிஃப்ளவர் சாலட்

யராவது செல்லுங்களோ காலிஃப்ளவர் சாலட் எப்படி செய்யலாம்?.

காலிஃபிளெவர் சாலட்
டியர் கவிதா
மனோகரி மேடம் குறிப்புகளி காலிஃபிளெவவர் சாலட் இருக்கு (சாலட் என்ற பகுதியில் இருக்கு பார்த்து செய்யவும்.)
ஜலீலா

Jaleelakamal

மேலும் சில பதிவுகள்