முகத்தில் கட்டிகள்

Dear Friends,

எனக்கு அடிக்கடி முகத்தில் கட்டிகள் வருகிறது.குறிப்பாக மூக்கின் கீழே.நன்றாக பழுத்து அப்புறம் தான் போகிறது.அதுவரை வலியும் எரிச்சலும் தாங்க முடியவில்லை.கட்டிகள் போக எதாவது கைவைத்தியம் இருக்கிறதா?

Cheers,
Shuba

மேலும் சில பதிவுகள்