மெயில் ஐ.டி. அட்மின் அண்ணா

அட்மின் அண்ணா இங்கே பங்கு பெறுவோர்கள் தங்களுடைய மெயில் ஐ.டி யை எப்படி வேண்டியவர்களுக்கு தெரிவிப்பது.உங்களிடம் சொன்னால் நீங்கள் அனுப்பி வைப்பீர்களா?அல்லது வேறு ஏதும் வழி இருக்கா?

மேலும் சில பதிவுகள்