இந்தியா பயணம்+ கிப்ட் ஐடியாஸ்

ஹாய்,
விரைவில் இந்தியா ட்ரிப் போக இருக்கோம். என்ன கிப்ட் வாங்கி செல்வது என்று உங்கள் ஐடியாஸ் கொஞ்சம் எடுத்து விடுங்களேன்.
நன்றி

மேலும் சில பதிவுகள்