விவிகம் செய்வது எப்படி

விவிக்கம் செய்வது எப்படி? செய்முறை விளக்கம் தரவும்....
நன்றி... ஷிபா ஸ்டாலின்

மேலும் சில பதிவுகள்