விவிகம் செய்வது எப்படி

விவிக்கம் செய்வது எப்படி? செய்முறை விளக்கம் தரவும்....
நன்றி... ஷிபா ஸ்டாலின்

ஷிபா... விவிகா பற்றியா கேட்கிறீர்கள்.

திருமதி மனோ சாமிநாதன் அவர்களின் விவிகா குறிப்பிலும் மனோஹரி அவர்களின் "மறந்து போன மபின்" என்ற மன்ற இழையிலும் இருக்கு சென்று /செய்து பாருங்கள்.

I am only as strong as the coffee I drink, the hairspray I use and the friends I have

"10 வது முறை விழுந்தவனைப் பூமி முத்தமிட்டுச் சொன்னது - "9 முறை எழுந்தவனல்லவா நீ?"..

இலா இவர் நேரத்துடன் வந்துட்டார் அதனால்தான் பேச முடியலப்பா குட் நைட் இலா

அன்புடன்,
மர்ழியாநூஹு

அன்புடன்,
மர்ழியா நூஹு

மேலும் சில பதிவுகள்