சோயா பீன் எண்ணெய் நல்லதா?

சோயா பீன் எண்ணெய் நல்லதா?அதை வறுக்க பொறிக்க தாளிக்க என சன் பிளவர் ஆயில் மாதிரி பயன்படுத்தலாமா?

மேலும் சில பதிவுகள்