மைக்ரோவேவ் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
ஈஸி ப்ரூட் ஜாம் கேக் அபிராஜசேகர் (7)
ஈஸி உருளை ஃப்ரை அபிராஜசேகர் (5)
மைக்ரோவேவ் க்ரில்டு ஃபிஷ் prabashivaraj (2)
சிக்கன் தந்தூரி (மைக்ரோவேவ் முறை) revathy.P (4)
மௌரி ப்ரெட் imma (2)
தந்தூரி சிக்கன் revathy.P (8)
பீட்ரூட் அல்வா nithyaramesh (3)
டூட்டி ஃப்ரூட்டி கேக் revathy.P (2)
ஆலூ டிக்கியா revathy.P (3)
பட்டி ஷு (பிரெஞ்சு பப்ஸ்) Tharsa (19)
பான் ப்ரெட் Tharsa (19)
பேக்டு ஹெர்ப் பொட்டேட்டோஸ் revathy.P (1)
க்ரில் வெஜ் ஸ்டஃபிங் revathy.P (9)
பனீர் பீட்சா revathy.P (14)
அவன் சிக்கன் வித் வெஜிடபுள்ஸ் Tharsa (3)
கேரட் பனானா கேக் Vaany (12)
ஸ்பாஞ்ச் கேக் bivi (9)
கோக்கனட் குக்கீஸ் nithyaramesh (4)
மைக்ரோவேவ் பால்கோவா nithyaramesh (4)
ஆல்மண்ட் கோக்கனட் மக்ரூன்ஸ் Vaany (9)
சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் Vani Vasu (5)
ஈஸி சுகர் குக்கீஸ் Vani Vasu (9)
சாக்லேட் மஃபின்ஸ் வித் பீனட்ஸ் Vani Vasu (6)
நியூட்டெல்லா கேக் nithyaramesh (8)
ஆல்மண்ட் குக்கீஸ் Vani Vasu (12)