குஜராத் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
குஜராத்தி சீஸ் போண்டா sumibabu (5)
ஸ்ரீகண்ட் (Shrikhand) nithyaramesh (3)
அண்டா புர்ஜி KavithaUdayakumar (5)
ஃபுல்கா Vani Vasu (42)
மோகந்தால் பர்ஃபி appufar (14)
மாவா / கோயா குஜியா Vani Vasu (22)
காண்ட்வி Ramya Karthick (10)
அம்ரகண்ட் (Amrakhand) Vani Vasu (8)
ஸ்ரீகண்ட் (Shrikhand) Vani Vasu (2)
ரவா டோக்ளா Seethaalakshmi (5)
வெந்தயத்துவையல் NAGA RAM (0)
சீஸ் பால் NAGA RAM (0)
கஸ்டர்ட் குக்கீஸ் Nithyagopal (1)
குஜராத்தி கடி KavithaUdayakumar (9)
ஹரா பரா கபாப் Indra.S.Pillai (10)
மேத்தி ரொட்டி asiya omar (0)
சிக்கன் பனீர் பீஸ் மசாலா asiya omar (2)
கச்சோரி senthamizh selvi (0)
க்ரிஸ்பி பூரி - 2 (சாட்'க்கு) Vani Vasu (5)
அவல் சாலட் Mahalakshmiprag... (0)
முளைவிட்ட பச்சைப்பயறு சாலட் Mahalakshmiprag... (1)
காண்ட்வி senthamizh selvi (0)
ஊந்தியா T S JAYANTHI (0)
மாம்பழக்கறி T S JAYANTHI (0)
அண்டா புர்ஜி suganyaprakash (0)