சீனா | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
சொவ்மீன் KavithaUdayakumar (1)
சைனீஸ் ஜிஞ்சர் சில்லி சிக்கன் Tharsa (1)
சைனீஸ் இறால் வறுவல் Tharsa (2)
சைனீஸ் ஈஸி பைனாப்பிள் ரைஸ் Hemaperiss (0)
சைனீஸ் சிக்கன் பக்கோடா Vaany (1)
சில்லி நண்டு - சைனீஸ் முறை balanayagi (3)
நான் கிங் ஸ்டைல் நூடுல்ஸ் Vaany (2)
அவரைக்காய் சைனீஸ் கூட்டு Tharsa (2)
சைனீஸ் க்ரீன் கறி musi (1)
சைனீஸ் கோஸ் ஃப்ரை musi (17)
இறால் மஞ்சூரியன் NandhiniPriya (1)
இறால் நூடுல்ஸ் (சைனீஸ்) amina mohammed (0)
ஹனி ஜிஞ்சர் சிக்கன் Vani Vasu (0)
ப்ரோகோலி ஸ்டிர் ஃப்ரை kavisiva (0)
சைனீஸ் நூடுல்ஸ் rasia_nisrina (8)
சைனீஸ் பீப் கறி kalpana venkatesan (4)
சொவ்மீன் (Chowmein) Vr Scorp (0)
மீங்கொரிங் rasia_nisrina (0)
பிரொக்கோலி மஞ்சூரியன் Vr Scorp (0)
மஷ்ரும் பிரைட் ரைஸ் Vr Scorp (2)
சைனீஸ் ப்ரைட் ரைஸ் அதிரா (10)
சைனீஸ் ஹாட் நூடுல்ஸ் ammujan24 (1)
ஸ்ப்ரிங் ரோல் shadiqah (8)
பயத்தங்காய் வதக்கல் (சீன முறை) Mahalakshmiprag... (2)
சோயாபீன் மில்க் Mahalakshmiprag... (0)