தாய்லாந்து | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
கவாபட் ரைஸ் Vaany (7)
ப்ரெஷ் வெஜிடபுள் ஊறுகாய் KavithaUdayakumar (1)
கேரட் பட்டாணி ரைஸ் revathy.P (1)
மில்க் புட்டிங் imma (14)
தாய்லாந்து சிக்கன் கறி Tharsa (1)
தாய்லாந்து சிக்கன் வெஜிடபுள் ஸ்டிர் ஃப்ரை packialakshmi (4)
நண்டு கட்லெட் bharathivenkat (7)
தாய்லாந்து வெள்ளரி சாலட் sumibabu (5)
தாய்லாந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் Vaany (4)
தாய்லாந்து ரெட் ஃபிஷ் கறி Tharsa (8)
செந்தோல் (Chendhol) Asma (0)
கவாபட் ரைஸ் julaiha (2)
தாய் ஃப்ரைட் ரைஸ் DHUSHYANTHY (3)
மீன் தந்தூரி - BBQ julaiha (0)
ஃபிரைட் டோஃபு (Fried Tofu & Vegies) Nila2006 (9)
ஹலீம் கஞ்சி julaiha (0)
புரோக்கோலி கூட்டு Asma (7)
மலேஷியன் சிக்கன் ஃப்ரை Jaleela Banu (0)
ஃபிரைட் ரோபு - வெஜிடபிள் (Fried Tofu & Vegies) Nila2006 (5)
தாய்லாந்து வெள்ளரிக்காய் சாலட் DEVA (0)
தாய்லாந்து சிக்கன் வெஜிடபிள் ஸ்டிர் ஃபிரை DEVA (0)
நண்டு கட்லெட் malathi (0)
தாய்லாந்து சிக்கன் பிரைட் ரைஸ் DEVA (0)
தாய்லாந்து கறி rasia (0)
ஸ்வீட் பிரட் julaiha (3)