அரேபியா | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
உம்ம் அலி Kavitha Dayanithi (1)
அரேபிய பட்டர் பிஸ்கட் sumibabu (3)
மீன் வறுவல் (அரேபியன் (ஈராக்) ஸ்டைல்) Tharsa (5)
முதபெல் imma (0)
அரேபியன் கப்சா ரைஸ் musi (14)
ஃபலாஃபெல் ஷவர்மா Vani Vasu (23)
ஹும்மூஸ் Vani Vasu (16)
சிக்கன் ஷவர்மா Vani Vasu (20)
கப்சா (அரேபிய உணவு) rasia_nisrina (12)
சவர்மா shameeha (38)
அரேபியன் முர்தபா musi (21)
கிரில்டு காடை asiya omar (0)
ஈசி சிக்கன் கிரில் asiya omar (1)
யம்மி கத்தரிக்காய் சாலட் rasia_nisrina (0)
ஷார்ஜா ஜுஸ் halilafarveen (1)
கிரில்டு ஹமூர் ஃபிஷ் ஃபில்லட் asiya omar (0)
KFC சிக்கன் Jaleela Banu (21)
4 இன் 1 பக்லவா Nila2006 (5)
பட்டர் மட்டன் asiya omar (2)
கிட்ஸ் பேக்டு (Baked) மஷ்ரூம் elu (1)
ஓட்ஸ் வெஜ் ஊத்தப்பம் elu (2)
கிட்ஸ் பனானா மஃபின் elu (2)
கிட்ஸ் பனானா மஃபின் elu (8)
கிட்ஸ் பேக்டு மஷ்ரூம் elu (9)
கிட்ஸ் கேரட் புலாவ் elu (18)