மெக்சிகோ | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
மேங்கோ டேங்கோ ஸ்மூதி kesheelaraj (4)
மெக்சிகன் ரைஸ் revathy.P (3)
குவாக்கமொலே sumibabu (13)
பச்சை ஸ்மூதி bharathivenkat (2)
மெக்ஸிகன் சிக்கன் ஃப்ரை Tharsa (7)
சில்லி மெக்ஸிகன் ரைஸ் revathy.P (10)
ஸ்பைசி கார்ன் revathy.P (4)
சல்ஷா (மெக்சிகன் உணவு) KavithaUdayakumar (8)
சீஸ் கேசடீயா sumibabu (20)
எக்லெஸ் கேரமல் கஸ்டர்ட் harshaa (0)
குவாக்கமொலே Vr Scorp (0)
ஐஸ் சல்ஸா Vr Scorp (0)
பச்சை ஸ்மூதி Vr Scorp (0)
மேங்கோ டேங்கோ ஸ்மூதி Vr Scorp (0)
சால்சா (Salsa) geethaachal (5)
கிட்ஸ் ப்பியாஸ்டா பொட்டெடோ( Kids Fiesta potato) geethaachal (0)
மெக்சிகன் ரைஸ் Vijitvm (0)
மரக்கறி டாகோ(Taco) Nila2006 (2)
மெக்சிகன் ப்ரான் ஃப்ரை Jaleela Banu (0)
மெக்சிகன் ரைஸ் Renuka (0)
மெக்சிகன் சாலட் Jaleela Banu (0)
மரக்கறி டாகோ (Taco) Nila2006 (0)
வெஜ் கேசடீயா Nila2006 (3)
வெஜ் கேசடீயா 2 Nila2006 (1)
வெஜ் கேசடீயா - மெக்சிகன் முறை (Veg quesadilla - Mexican Style) Nila2006 (2)