ப்ரான்ஸ் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
தூனா மீன் சாண்விட்ச் Tharsa (2)
சிக்கன் ரைஸ் sumibabu (2)
ஃப்ரெஞ்சு ஆப்பிள் பஜ்ஜி Tharsa (7)
உருளை பான்கேக் Vaany (6)
சிக்கன் நக்கேட்ஸ் nithyaramesh (1)
இறால் பஜ்ஜி revathy.P (1)
லெமன் ஃபிஷ் packialakshmi (0)
பட்டி ஷு (பிரெஞ்சு பப்ஸ்) Tharsa (19)
கீஷ் (Quiche) musi (16)
உருளைக்கிழங்கு க்ராடின் rasia_nisrina (10)
மூல் (Moule) julaiha (11)
முட்டை சாதம் julaiha (1)
சிம்பிள் சீஸ் ஆம்லேட் julaiha (0)
ஈஸி ஸ்பெகடி NAGA RAM (2)
தயிர் சிக்கன் rasia_nisrina (0)
KFC சிக்கன் rasia_nisrina (11)
ப்ரெஞ்சு பாஸ்தா kalpana venkatesan (3)
உருளை பான்கேக் Vr Scorp (8)
பனானா லஸ்ஸி rasia_nisrina (0)
ஐஸிங் முறை 2 rasia_nisrina (2)
கேக் வித் ஐஸிங் rasia_nisrina (15)
பிரெஞ்சு டோஸ்ட் சாண்ட்விச் Vr Scorp (1)
கிரில்டு பொட்டேட்டோ rasia_nisrina (4)
ஃபுரோக்கோலி பஜ்ஜி rasia_nisrina (2)
சாலட் rasia_nisrina (0)