இத்தாலி | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
ஈசி கிட்ஸ் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (0)
ஸ்பெகடி இன் டொமேட்டோ சாஸ் KavithaUdayakumar (3)
ஈசி பாஸ்தா KavithaUdayakumar (1)
முட்டை சாண்ட்விட்ச் revathy.P (7)
பீன்ஸ் தக்காளி கூட்டு sumibabu (3)
ப்ரோக்கலி சாலட் Hemaperiss (0)
மக்ரோனி சீஸ் & பாயில்டு பொட்டேட்டோ bharathivenkat (3)
இத்தாலியன் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (5)
பனினி ப்ரெட் சாண்ட்விச் Vaany (7)
பேக்டு ஹெர்ப் பொட்டேட்டோஸ் revathy.P (1)
ப்ராக்கலி ஃப்ரிடாட்டா Susri27 (18)
ஸ்பெகடி இன் டொமேடோ சாஸ் Ramya Karthick (0)
திராமிஸு Ramya Karthick (9)
பெஸ்டோ பாஸ்தா - 2 Vani Vasu (2)
பேக்ட் ஹெர்ப் பொட்டேட்டோஸ் Vr Scorp (0)
ஈசி கிட்ஸ் பாஸ்தா Vr Scorp (0)
பவுண்ட் கேக் Vr Scorp (0)
கோதுமை சாலட் Vr Scorp (1)
மஷ்ரூம் பாஸ்தா Vr Scorp (5)
ஈசி பாஸ்தா gandhiseetha (4)
மேக்ரோனி சீஸ் அண்ட் பாயில்டு பொட்டேடோ ammujan24 (0)
பாஸ்தா(சுலப முறை) gandhiseetha (4)
பேக்ரோஸ்ட் பிரிஞ்ஜால் DHUSHYANTHY (0)
ஒயிட் சாஸ் DHUSHYANTHY (0)
சிக்கன் பேக்ட் பாஸ்தா asiya omar (6)