மற்றநாடுகள் | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
சாக்லேட் & நட்ஸ் சாண்ட்விச் nithyaramesh (0)
வெங்காயத்தாள் பருப்பு பொரியல் Vaany (1)
தர்த் போம்(ஆப்பிள்) sumibabu (0)
கிட்ஸ் ஆரஞ்சு பிரியாணி Vaany (4)
மீன் சூப் கவிப்பிரியா (8)
நாசிக்கோரி - 2 kamar_nisha (2)
மட்டன் ரோகன் ஜோஷ் Revathi.s (5)
நெத்திலி கருவாடு சாப்பீஸ் fairoja_jamal (0)
ப்ரோக்கலி ஆலு மசாலா Vaany (1)
பாலக் புலாவ் Vaany (1)
ஓட்ஸ் ஸ்ட்ராபெர்ரி போரிட்ஜ் (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (0)
மட்டன் பிரியாணி (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (6)
ப்ரோக்கலி கிச்சடி (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (3)
ஸ்டீம்ட் பனானா ( 6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (4)
பொட்டேட்டோ ப்யூரி கேசரி musi (6)
ஃப்ரோக்கலி தோசை ( 6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (3)
பேஸிக் சிக்கன் ரோஸ்ட் Vaany (2)
ஃபிஷ் ஸ்டாக் Vaany (2)
சிக்கன் ஜல்ஃப்ரஸி kesheelaraj (3)
செஷ்வான் வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் Vaany (2)
ப்ரவுனி பிளாஸ்ட் Revathi.s (5)
ரைஸ் கேக் வித் வெஜிடெபிள்ஸ் Vaany (0)
கிட்ஸ் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (1)
செஷ்வான் சிக்கன் கிரேவி Vaany (2)
செஷ்வான் சாஸ் Vaany (2)