குழந்தைகள் உணவு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
ஈஸி ப்ரூட் ஜாம் கேக் அபிராஜசேகர் (7)
கேப்ஸிகம் வெஜ் ஆம்லேட் அபிராஜசேகர் (8)
பொட்டெட்டோ சீஸ் பால்ஸ் nithyaramesh (7)
சாக்கோ ஷீரா Revathi.s (4)
ஸ்டஃப்டு மசாலா இட்லி அபிராஜசேகர் (4)
ப்ரட் ஹல்வா musi (4)
ஈஸி உருளை ஃப்ரை அபிராஜசேகர் (5)
பிட்ஸா தோசை arusuvai_team (0)
நியூட்ரிஷன் உருண்டை Revathi.s (8)
ஆப்பிள் சத்துமாவு போரிட்ஜ் (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (2)
ப்ரோக்கலி கிச்சடி (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (3)
முளைக்கட்டிய‌ சத்து மாவு balanayagi (25)
ஸ்டீம்ட் பனானா ( 6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (4)
மாதுளை ஜூஸ் (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (3)
ஃப்ரோக்கலி தோசை ( 6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (3)
பட்டர் பன்ஸ் (கிட்ஸ்) Vaany (5)
உம்ம் அலி Kavitha Dayanithi (1)
கிட்ஸ் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (1)
கேரட் புதினா புலாவ் Revathi.s (3)
ஈசி கிட்ஸ் பாஸ்தா KavithaUdayakumar (0)
கோக்கனட் க்ரானிடா Priya Jayaram (2)
முட்டை சம்சோரி balanayagi (5)
ப்ரெட் ஃப்ரைஸ் Tharsa (2)
ஃப்ரெஞ்சு ஆப்பிள் பஜ்ஜி Tharsa (7)
குழந்தைகளின் டானிக் Hemaperiss (1)