பார்பிக்யூ | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
இக்கான் பக்கார் (bbq fish) balanayagi (7)
இக்கான் பக்கார்-2 kavisiva (6)
BBQ சிக்கன் Kalpana Saravan... (40)
கிரில்டு காடை asiya omar (0)
ஈசி சிக்கன் கிரில் asiya omar (1)
ஈஸி தந்தூரி சிக்கன் hameed fathima (35)
கிரில்டு பொட்டேட்டோ rasia_nisrina (4)
சாலட் rasia_nisrina (0)
கிரில்டு சிக்கன் rasia_nisrina (0)
பார்பிக்யூ rasia_nisrina (18)
க்ரில்ட் மத்தி மீன் thalika (3)
கிரில்டு மீன் (முழு மீன்) Vani Vasu (16)
சிக்கன் சாட்டே அதிரா (6)
கிரில்டு சிக்கன் (ஃபுல்) shadiqah (9)
கிரில்ட் மஷ்ரூம் shadiqah (5)
பனீர் டிக்கா Vani Vasu (0)
கிரில்டு கார்லிக் சிக்கன் Vani Vasu (0)
BBQ சிக்கன் ப்ரை Jaleela Banu (17)
க்ரில்டு சிக்கன் Vani Vasu (0)
மைக்ரோவேவ் க்ரில்டு ஃபிஷ் Vani Vasu (6)
சிக்கன் விங்க்ஸ் ரோஸ்ட் Vani Vasu (0)
BBQ சாஸ் julaiha (2)
மட்டன் கபாப் (BBQ ) - Indian Type Jaleela Banu (4)
மட்டன் கபாப் (BBQ) - Arabic type Jaleela Banu (7)
முர்க் மேத்தி டிக்கா(BBQ) Jaleela Banu (2)