கேழ்வரகு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
ஈஸி ராகி தோசை nithyaramesh (2)
கேழ்வரகு உளுந்து தோசை Nikila (5)
கேழ்வரகு சாட் Nikila (5)
ராகி பூரி Revathi.s (3)
கேழ்வரகு பால் balanayagi (8)
கேழ்வரகு அடை Revathi.s (10)
கேழ்வரகு சேமியா புட்டு & உப்புமா balanayagi (5)
கேழ்வரகு தோசை Hemaperiss (0)
ராகி பணியாரம் kesheelaraj (4)
கேழ்வரகு களி Revathi.s (8)
கேப்பை கூழ் KavithaUdayakumar (1)
சிம்ளி Revathi.s (3)
கேழ்வரகு இனிப்பு அடை Revathi.s (7)
ஸ்ப்ரவுட்டட் இராகி இட்லி & தோசை arul sivam (5)
ராகி குக்கீஸ் Vani Vasu (7)
கேழ்வரகு புட்டு kanimozhi.n (9)
தானியக் கஞ்சி musi (9)
ராகி புட்டு & உப்புமா kavisiva (20)
ராகி தோசை swarna vijayakumaar (17)
ராகி ரவை தோசை Jaleela Banu (9)
கேழ்வரகு தோசை Vr Scorp (2)
சங்கட்டி amina mohammed (2)
ராகி பக்கோடா amina mohammed (0)
ராகி ரொட்டி hameed fathima (22)
சத்துமாவு கஞ்சி mrs.komu (1)