சிறப்பு உணவு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
கேப்ஸிகம் வெஜ் ஆம்லேட் அபிராஜசேகர் (8)
பொட்டெட்டோ சீஸ் பால்ஸ் nithyaramesh (7)
சாக்கோ ஷீரா Revathi.s (4)
ரசகுல்லா & ரசமலாய் Revathi.s (9)
ப்ரெட் ரோல்ஸ் senbagababu (1)
தர்த் போம்(ஆப்பிள்) sumibabu (0)
பழ லசான்யா sumibabu (0)
நாசிக்கோரி - 2 kamar_nisha (2)
நெத்திலி கருவாடு சாப்பீஸ் fairoja_jamal (0)
மிதிவெடி imma (3)
சாண்ட்விச் ரோஸ்ட் revathy.P (1)
பொட்டோட்டோ சீஸ் ஆம்லெட் Revathi.s (10)
ஆப்பிள் சத்துமாவு போரிட்ஜ் (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (2)
ஓட்ஸ் ஸ்ட்ராபெர்ரி போரிட்ஜ் (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (0)
மட்டன் பிரியாணி (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (6)
ப்ரோக்கலி கிச்சடி (6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (3)
முளைக்கட்டிய‌ சத்து மாவு balanayagi (25)
ஸ்டீம்ட் பனானா ( 6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (4)
பானி பூரி balanayagi (15)
கம்பங்கூழ் balanayagi (7)
ஃப்ரோக்கலி தோசை ( 6 மாத குழந்தைக்கு) Vaany (3)
ப்ரெட் பீட்ஸா Revathi.s (8)
பொட்டுக்கடலை டோக்ளா Vaany (5)
பேஸிக் சிக்கன் ரோஸ்ட் Vaany (2)
ஃபிஷ் ஸ்டாக் Vaany (2)