காராமணி | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
தட்டப்பயறு குழம்பு KavithaUdayakumar (1)
காராமணி பகோடா prabashivaraj (5)
தட்டப்பயறு மசாலா balanayagi (13)
மல்டி க்ரெய்ன் கிரேவி Uma Dunstan (17)
காராமணி குழம்பு KavithaUdayakumar (16)
பரங்கி பெரும்பயறு கூட்டு elu (0)
அல்சந்தர் வடை amina mohammed (22)
இனிப்பு காராமணி சுண்டல் mrs.komu (0)
காராமணி கடையல் Mrs.Mano (7)
தால் மக்கானி shadiqah (1)
காராமணி கிரேவி shadiqah (2)
ஐஸ் கச்சாங் kavisiva (3)
பயிறு குழம்பு Vani Vasu (2)
காராமணி வடை அதிரா (18)
தட்டப்பயறு குழம்பு (காராமணி பயறு) saraswathi (0)
காராமணிக்கடைசல் thalika (13)
பொரிச்ச குழம்பு thalika (2)
காராமணி பொரியல் thalika (0)
கோதுமை கஞ்சி (சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு) thalika (2)
காராமணி பச்சடி saraswathi (0)
காராமணி பிரட்டல் saraswathi (0)
காராமணி மசாலா saraswathi (0)
காராமணி பொரியல் saraswathi (0)
பரங்கிக்காய் சிவப்புக்காராமணி கூட்டு kavisiva (0)
காராமணி கறி senthamizh selvi (0)