கொள்ளு | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
கொள்ளு சாதம் balanayagi (3)
கொள்ளு துவையல் Vaany (1)
கொள்ளு குருமா bharathivenkat (0)
கொள்ளு சட்னி, சுண்டல், துவையல் balanayagi (7)
கொள்ளு பொடி prabashivaraj (5)
கொள்ளு ரசம் Renuka Rajasekaran (1)
கொள்ளு ஃப்ரைடு ரைஸ் senthamizh selvi (13)
கொள்ளுப் பயறு குழம்பு Priya Jayaram (11)
கொள்ளு ரசம் arul sivam (10)
கொள்ளுப் பருப்பு arul sivam (28)
கொள்ளு கீரை கூட்டு musi (7)
கொள்ளு புலாவ் musi (13)
கொள்ளு ரசம் Vani Vasu (8)
கொள்ளு குருமா anandhi somasundaram (0)
கொள்ளு கஞ்சி Vani Vasu (7)
கொள்ளு பாயசம் anandhi somasundaram (0)
கொள்ளு சட்னி Suganthi86 (6)
கொள்ளு வடை rasia_nisrina (10)
எலுமிச்சை ஊறுகாய் simuke (3)
கொள்ளு சுண்டல் Vani Vasu (23)
கொள்ளு சுண்டல் Vani Vasu (2)
கொள்ளு பொடி geethaachal (0)
கொள்ளு சாலட் geethaachal (2)
கொள்ளு குழம்பு - 1 geethaachal (2)
கொள்ளு குழம்பு geethaachal (2)