பட்டாணி | அறுசுவை

recipe category

குறிப்பு, விளக்கப்பட குறிப்பு என இருவகை பிரிவுகளின் கீழ் சமையல் குறிப்புகள் வெளியாகின்றன. விளக்கப்பட குறிப்புகள் அனைத்தும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களுடன், தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கும். படங்கள் இல்லாத குறிப்புகள் (சில குறிப்புகளில் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கலாம்.) சாதாரண குறிப்பு பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. எந்த வகை குறிப்பு தங்களுக்கு தேவை என்பதை தேர்வு செய்து, பட்டியலிடு பட்டனை அழுத்தவும்.
குறிப்பு வழங்கியவர் கருத்துகள்
மசாலா சுண்டல் Revathi.s (0)
ஈஸி பட்டாணி சீரக‌ ரைஸ் sumibabu (1)
பச்சை பட்டாணி தோசை balanayagi (5)
பனீர் பட்டாணி குருமா revathy.P (1)
ப்ரெட் பீஸ் மசாலா revathy.P (1)
ஆலு மட்டர் Kavitha Dayanithi (3)
ஒரிஜினல் மசால் வடை Mrs. Meenal Krishnan (7)
க்ரீன் பீஸ் மசாலா Mrs. Meenal Krishnan (12)
பச்சைப் பட்டாணி குஜியா revathy.P (2)
கேரட் பட்டாணி ரைஸ் revathy.P (1)
நூல்கோல் பட்டாணி குருமா musi (3)
ரைஸ் கட்லெட் nithyaramesh (10)
பட்டாணி மசாலா nithyaramesh (8)
ரோல்ஸ் musi (7)
பட்டாணி புலாவ் arusuvai_team (1)
சன்னா மஷ்ரூம் கறி Vani Vasu (7)
பட்டாணி குருமா Vani Vasu (26)
மசாலா சிலிண்டர் NAGA RAM (0)
கிரீன் சுண்டல் n.jayalakshmi (2)
பீஸ் புலாவ் hameed fathima (25)
பட்டாணி வடகறி NAGA RAM (0)
க்ரீன் பீஸ் மசால் தோசை amina mohammed (0)
உருளை கட்லட் Vani Vasu (8)
பட்டாணி உருளை குருமா amina mohammed (2)
மட்டர் கீ ரைஸ் amina mohammed (0)